eye-share Faktura

eye-share Faktura er et elektronisk behandlingssystem der fakturaer distribueres i en forhåndsdefinert arbeidsflyt. Videre overføres godkjente fakturaer automatisk til bedriftens økonomisystem. Fakturaløsningen utvikles i nært samarbeid med våre kunder med utgangspunkt i kundenes arbeidsprosesser. Brukergrensesnittet er enkelt og terskelen for å komme i gang er lav.

Les mer her