Våre tjenester

Vi har erfaring fra de fleste bransjer i næringslivet, med primærnæringen som en av våre spesialiteter. Lønns- og personaltjenester utføres med bred kompetanse.

Vi tilbyr:

 • Nyetablering 
 • Skatterådgivning 
 • Økonomistyring/regnskapsanalyse 
 • Budsjettering med rådgivning
 • Regnskapsføring med bilagsbehandling
 • Lønnskjøring
 • Ajourføring av AA-register og OTP ordningen
 • Fakturering
 • Betalingsoppdrag
 • Rapportering
 • Årsoppgjør