Økonomisystemet Duett.no

  • Økonomisystemet Duett.no er et produkt som leveres som en skytjeneste, og Daldata leverer også andre ulike skytjenester via sitt fremtidsrettete og svært driftssikre datasenter, som er lokalisert i Norge.
  • Økonomisystemet Duett.no passer for mange ulike bransjer, i tillegg til regnskapsbransjen. Funksjonaliteten er omfattende, og dekker et vidt spekter fra vanlig bilagshåndtering til avansert logistikk og komplett årsoppgjør. 
  • Økonomisystemet Duett.no har ca. 7.000 brukere, og antallet vokser stadig. Over halvparten av disse brukerne er ansatte i regnskapskontor og deres kunder. Til sammen produseres det over 80.000 regnskap i økonomisystemet Duett.no hvert år. Målt i antall førte regnskap er økonomisystemet Duett.no dermed nest størst i Norge. 

 Les mer her