A-ordningen

Fra 1. januar 2015 trådte A-ordningen i kraft, og dette får konsekvenser for deg som har ansatte. Dette er en ny måte å innrapportere opplysninger om lønn mv til skatteetaten, NAV og SSB.

Sparebank 1 Nord-Norge kjøper opp Tromsø Regnskap

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Tromsø Regnskap AS, med kontorer i Tromsø, Finnsnes og Målselv.
– Troms er et svært viktig område for oss. Gjennom dette oppkjøpet styrker vi satsingen vår der, spesielt mot næringslivet, sier konsernsjef Petter Høiseth i SpareBank1 Nord-Norge.
Utvidelsen som nå finner sted, innebærer at SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Tromsø Regnskap AS. Dette betyr at 15 medarbeidere nå får ny arbeidsgiver, og at 370 bedriftskunder får ny leverandør.

29.11.2019

Årsoppgjøret

Viktig informasjon i forbindelse med årsoppgjøret.

09.06.2016